daisy-2313940_1920

Centruotos žmogaus būties filosofija

Kaip pasakė žymus albanų filosofas Wilhelmas Schlėgelis, centruota žmogaus būtis yra tai, kas yra personalizuoto Dievo ir asmens tapatumo centralizacijos balanso išspinduliavimo būties spektro kategorizacija jutiminės ašies matomumo aspektu realizacijoje. Dievas kuria save kaip mistifikuotą asmenį, veikiantį transpersonalinio faktoriaus jutime kartu su metafiziškai komunikuoto individo laisvės sąvokos pajautimu. Laisvė yra fatalistinės analoginės sistemos objektas, įvilktas […]